Đại Hội Nghĩa Hiệp 2019

"Những Thao Thức về Đức Tin – Restlessness on Faith" (Mt 17,20)

He replied, “Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move.Nothing will be impossible for you.”

pdf  Individual Convention Registration form

pdf  Parental Consent and Liability Waver form

pdf  Chaperone designate form

pdf  Adult Liability Waver form

Cách thức ghi danh sẽ như sau:

Down load 4 loại đơn cần thiết đã gửi rai theo thông báo và ở đây,

 Mỗi HS 14 -18 tuổi tham dự viên phải điền 2 đơn:

  1. Là Đơn ghi danh đóng lệ phí $100
  2. Là đơn Parental  Consent waver ….
  3. Nộp cho Đoàn trưởng kèm theo tiền lệ phí

Mỗi HT hay HS trường thành trên 18 tuổi cũng phải điền 2 đơn:

  1. Là Đơn ghi danh và cũng đóng lệ phí $125
  2. Là đơn Adult_Volunteer_Liability_waver form ….
  3. Nộp cho Đoàn trưởng kèm theo tiền lệ phí

Đoàn trưởng nhận tất cả các đơn, kiểm duyệt, ký tên giới thiệu và xin cha Tuyên úy ký tên chấp thuận.

  1. Sau đó đoàn trưởng điền đơn “Chaperon designated” form, ký tên và xin cha TU ký tên
  2. Scan tất cả các đơn theo dạng pdf hoặc image file(s) và compact vào Zip file
  3. Gửi các files đó cho ban ghi danh theo email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. attention Tr. Hoàng Vũ

Event Properties

Start Date 2019-07-12
End Date 2019-07-14
Registration End Date 2019-06-09
Adult fee $125.00
Child fee $100.00
Location
Mount Mary Immaculate Retreat Centre
437 Wilson St E, Ancaster, ON L9G 3E1, Canada
Mount Mary Immaculate Retreat Centre
Please login to register for this event

Location Map

Please publish modules in offcanvas position.

X

No Right Click

Right click is not possible !