17
May
2019

2019-05-17 5:00 pm - 2019-05-19 2:00 pm
Camp Luther - Seymour Chalet
Camp Luther - Seymour Chalet
Camp Luther Chalet, 1700 Mt Seymour Rd, North Vancouver, BC V7G 1L3
Tentative cost per person $120.00 for now, final surplus balance will be equally refund to Retreatants

 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? “ (Lc 24:28-32)

$120.00

Please publish modules in offcanvas position.

X

No Right Click

Right click is not possible !