Emmaus (HT Retreat)

 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? “ (Lc 24:28-32)

 

Event Properties

Start Date 2019-05-17
End Date 2019-05-19
Registration Fee Tentative cost per person $120.00 for now, final surplus balance will be equally refund to Retreatants
Location
Camp Luther - Seymour Chalet
Camp Luther Chalet, 1700 Mt Seymour Rd, North Vancouver, BC V7G 1L3
Camp Luther - Seymour Chalet
Please login to register for this event

Location Map

Please publish modules in offcanvas position.

X

No Right Click

Right click is not possible !