TNTT Canada - National Youth Leader Congress 2017

Chủ đề “VỮNG TIẾN TRONG NGÀI”

“Hãy tiếp tục sống kết hợp với Ngài. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su” (Cl 2, 6-7)

 

Mục Đích của Đại Hội:

  • Học hỏi, cũng cố đời sống đức tin cho các Huynh Trưởng.
  • Tạo cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tình thân ái và đoàn kết giữa Huynh Trưởng của các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Canada.
  • Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương.

Thành phần ghi danh tham dự gồm có: Quí Linh Mục Tuyên Úy,  Trợ Úy, Trợ Tá, Huynh Trưởng, Dự Trưởng, Hiệp Sĩ Trưởng Thành và thân nhân.

Airport pickup: qúi Cha, quí Trưởng từ xa đến Đại Hội bằng phương tiện hàng không, xin đến phi trường Hamilton International Airport và liên lạc ban tiếp tân để tiện xếp đặt việc đón rước tại phi trường.

Xin gửi email và vé máy bay về Trưởng Lý Mỹ Nương email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mọi thắc mắc về việc ghi danh vào Đại Hội, xin vui lòng liên lạc Ban Ghi Danh: Nguyễn Thành Đạt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REGISTER NOW - GET $25 OFF (Valid until May 31, 2017)

Event Properties

Start Date Aug-10-2017 12:00 am
End Date Aug-13-2017 12:00 am
Registration Start Date May-01-2017 12:00 am
Registration End Date Aug-06-2017 12:00 am
Registration Fee $175.00; Child 16 and under_$90.00
Contact Dat Nguyen
Location
Our Lady of Vietnam RC Church
1393 Cannon St E, Hamilton, ON L8H 1W2, Canada Hamilton, Ontario L8H 1W2 Canada
Our Lady of Vietnam RC Church
We are no longer accepting registration for this event
$1.00

 

WARNING

THIS PROPERTY IS PROTECTED BY JESUS CHRIST

If you think there is anything here that you want and need,

you are right. We have faith, hope and love.

Please don’t break in.

If you want what we have, feel free to ask and we will guide your how to ask Jesus for all you want and need.

"For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.(Matthew 7:8)

My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.(Philippians 4:19)

© 2016 VEYCanada. All Rights Reserved. https://veym.ca contact: info@veym.ca