VEYM Canada Companion and Eucharistic Knight Convention 2019

Jesus said, “Let the children alone, and do not hinder them from coming to Me; for the kingdom of heaven belongs to such as these.” (Mt 19:14)

No one is unimportant to God. He comes to each person individually and uniquely that he might touch them with his healing love and power. Do you show kindness to the youth you encounter in your neighborhood, home, and church? And do you pray for them that they may grow in the knowledge and wisdom of Jesus Christ?

“Lord Jesus, may we never hinder our youth from coming to you to receive your blessing, instruction, and healing power. Make our youth strong in faith and in character that they may follow you zealously. And as we grow with age, may we never lose that child-like simplicity and humility which draws us into your loving presence.”

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada

Là một phong trào giáo dục tôn giáo vô tư lợi dưới sự giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo nhằm mục đích qui tụ và hướng dẫn giới trẻ trở thành những người công dân tốt và người công giáo trưởng thành trong đức tin, hăng say loan truyền tin mừng Chúa Kitô trong mọi mội trường, duy trì và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

  • 1150x260_meditation.jpg
  • 2000x600_addicted_to_the_Eucharist.jpg
  • 2000x600_khan.jpg

Mục Đích

Phong Trào TNTT Việt Nam tại Canada mục vụ cho việc rèn luyện, thăng tiến đức tin của giới trẻ, giúp họ trở thành những người công chính và Kitô hữu sống đạo trưởng thành, có lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn sinh lực dồi dào cho đời sống tâm linh và mạnh dạn ra đi làm nhân chứng cho tin mừng Phúc Âm Chúa Giêsu giữa lòng thế giới của xã hội ngày nay.

Người Thiếu Nhi Thánh Thể quyết tâm sống lời Chúa,
kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc sống ngày Thánh Thể cách cụ thể trong đời sống hàng ngày.

"Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen."

Cầu Nguyện

Prayer

Rước Lễ

Eucharist

Hy Sinh

Sacrifices

Làm việc Tông Đồ

Apostolic Works

Mục Vụ các Ngành

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể mục vụ thăng tiến giáo dục đức tin Công giáo và rèn luyện nhân bản cho giới thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ qua năm nghành từ lứa tuổi Ấu nhi đến Hiệp Sĩ và riêng cấp Huynh Trưởng trở thành những cộng tác viên đắc lực trong việc mục vụ giáo dục đức tin cho giới trẻ.

Ấu Nhi

obedience

Ngoan

Thiếu Nhi

sacrifice

Hy Sinh

Nghĩa Sĩ

discipline

Chinh Phục

Hiệp Sĩ

outrreach

Dấn Thân

Huynh Trưởng

service

Phụng Sự

© 2016 VEYCanada. All Rights Reserved. https://tntt.ca contact: info@veym.ca
X

No Right Click

Right click is not possible !