Hành Trình Xây Dựng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada được chính thức khởi sự và công bố vào năm 2011, sau khi qui tụ các Huynh Trưởng, Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Sĩ từ khắp nơi trên toàn quốc Canada, một Hội Đồng lãnh đạo và Ban Chấp Hành Trung Ương được hình thành trong dịp Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc tổ chức năm 2011 tại Roughemont, QC. Trong thời gian khởi đầu, 5 thành viện Huynh Trưởng giầu kinh nghiệm và lòng nhiệt tâm đã được bổ nhiệm để cộng tác với Cha Tổng Tuyên Úy trong thời gian hình thành Phong Trào với niềm tin, hy vọng và trách nhiệm xây dựng tinh thần đoàn kết của tất cả các Huynh Trưởng khắp nơi trên toàn quốc Canada nhằm phát triển Phong Trào trong tinh thần yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể và loan truyền sứ điệp Tin Mừng Phúc Âm đế cho thế hệ giới trẻ.

Ban Chấp Hành Trung Ương

And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus,
giving thanks to God the Father through him. (Colossians 3:17)
+++

Trong hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng ta nên một với Người và được bồi dưỡng trong phục vụ.

Gặp gỡ Ban Chấp Hành Trung Ương

Chúa Giêsu Thánh Thể biến đổi những người tầm thường trở thành những tông đồ giáo dân nhiệt thành.
Vacant
VacantGeneral Chaplain Assistance - Educationtnttcanada@gmail.com
Rev. Aimé Đỗ Văn Thông, OFM
Rev. Aimé Đỗ Văn Thông, OFMFounder & Chairaimedo53@gmail.com
Rev. Peter Tran Van Hanh OMI
Rev. Peter Tran Van Hanh OMIGeneral Chaplain Assistance - Administrationhanhomi@yahoo.com
Mary Nguyễn T Anh Đào
Mary Nguyễn T Anh ĐàoThư Kýdaon531@gmail.com
Giuse Nguyễn Thành Đạt
Giuse Nguyễn Thành ĐạtPhó Chủ Tịch Quản Trịlv2b1g@gmail.com
Antôn Nguyễn Đức Công
Antôn Nguyễn Đức CôngChủ Tịchcongcanada@gmail.com
Alphonsô Lê Minh Triết
Alphonsô Lê Minh TriếtPhó Chủ Tịch Nghiên Huấnmtle2009@gmail.com
Phêrô Hoàng Vũ
Phêrô Hoàng VũTổng Thủ Quỹminaculi@hotmail.com

Mục Vụ các Ngành

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể mục vụ thăng tiến giáo dục đức tin Công giáo và rèn luyện nhân bản cho giới thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ qua năm nghành từ lứa tuổi Ấu nhi đến Hiệp Sĩ và riêng cấp Huynh Trưởng trở thành những cộng tác viên đắc lực trong việc mục vụ giáo dục đức tin cho giới trẻ.

Ấu Nhi

obedience

Ngoan

Thiếu Nhi

sacrifice

Hy Sinh

Nghĩa Sĩ

discipline

Chinh Phục

Hiệp Sĩ

outrreach

Dấn Thân

Huynh Trưởng

service

Phụng Sự

X

No Right Click

Right click is not possible !