Saviô Chapter Committee

Đoàn Savio được thành lập vào đầu năm 1984 trong cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Montreal do ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy hai cựu Huynh trường với lòng nhiệt huyết trong tình yê yêu mến Phong trào TNTT 

Read more

St. Joseph of Ottawa Chapter Executive Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Tôma Thiên Chapter Executive Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

St. Teresa Child Jesus Chapter Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Phanxicô Xaviê Cần Chapter Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Andrê Phú Yên Chapter Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Annê Thành Chapter Executive Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Philliphê Minh Chapter Executive Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Phanxicô Xaviê Thuận Chapter Executive Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Our Lady of La Vang Chapter Executive Committee

Our Lady of La Vang Excecutive Committee consitst of Chaplain as President and five members executive officials directly working with 140 students.

Read more

St. Joseph Chapter Executive Committee

St. Joseph Excecutive Committee lead by the Chaplain as President and five members executive officials directly working with the youth, teenager and children to guide and teaching service according to VEYM curiculum for the purpose of advancing the Catholic faith through real life experiences.

Read more

Mục Vụ các Ngành

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể mục vụ thăng tiến giáo dục đức tin Công giáo và rèn luyện nhân bản cho giới thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ qua năm nghành từ lứa tuổi Ấu nhi đến Hiệp Sĩ và riêng cấp Huynh Trưởng trở thành những cộng tác viên đắc lực trong việc mục vụ giáo dục đức tin cho giới trẻ.

Ấu Nhi

obedience

Ngoan

Thiếu Nhi

sacrifice

Hy Sinh

Nghĩa Sĩ

discipline

Chinh Phục

Hiệp Sĩ

outrreach

Dấn Thân

Huynh Trưởng

service

Phụng Sự

X

No Right Click

Right click is not possible !